Regulamentul concursului SuperSmarty

Let’s play Smarty!


concurs in limba engleza

Coordonatorul de proiect din unitate are sarcina de a stabili regulile unei organizări corecte, care să genereze o evaluare obiectivă.

Fiecărui participant îi revine o revistă de concurs și obligativitatea de a rezolva subiectele aferente nivelului său de vârstă.

Testele se rezolvă individual, timpul de lucru maxim fiind de 30 minute.

Proba Smarty conține 5 întrebări tip grilă și o pagina de tip "hidden objects" pentru dezvoltarea vocabularului. Proba de baraj SuperSmarty conține 5 întrebări tip grilă cu grad de dificultate mai mare. Această probă are rolul de a departaja câștigătorii medaliilor SuperSmarty și poate fi desfășurată fie în aceeași zi, fie în ziua următoare.

Unul din 10 copii primește medalia SuperSmarty astfel: pentru proba de baraj sunt două criterii de departajare. Copiii care obțin punctajul maxim la această probă sunt departajați în funcție de timpul de răspuns. Exemplu: aveți un lot de 27 de copii din clase diferite. Veți avea la dispoziție 3 medalii. Să presupunem că 7 copii de la clase diferite obțin punctajul maxim la proba Smarty. Aceștia intră la baraj. La începutul probei SuperSmarty fiecare va nota ora de începere a testului pe pagina de concurs. Fiecare copil rezolvă cât mai repede subiectele de la clasa lui și îi înmânează coordonatorului testul. Coordonatorul notează ora predării testului. După corectare, să presupunem că 5 din cei 7 copii obțin punctajul cel mai mare la această probă. Aici intervine elementul viteză de reacție. Așadar primii 3 copii în ordinea timpului de răspuns sunt cei care primesc medalia SuperSmarty.

Testele se corectează în unitate, după baremul de mai jos și grila de răspunsuri de la fiecare ediție.

Structura testelor de concurs pe fiecare clasă:

  • 5 întrebări tip grilă – 10 p. fiecare
  • o pagină de tip Hidden Objects pentru dezvoltarea vocabularului- 40 p (repartizate în mod egal în funcție de numărul de obiecte din cerință;
  • 10 p se acordă din oficiu la proba Smarty.
  • o probă de baraj, „SuperSmarty”, pentru departajarea copiilor cu punctaj maxim, cu scopul de a decerna medalia SuperSmarty.- 10p fiecare

 

Fiecărui loc îi corespunde, așadar, următorul punctaj:

  • SuperSmarty: 150 puncte
  • Locul I: 100 - 149 puncte
  • Locul II: 90-99 puncte
  • Locul III: 80- 89 puncte

Diplomele vor fi completate ulterior de către coordonatori, iar în spațiul destinat premiului vor completa cu: I, II, III.
După corectare, coordonatorii vor centraliza rezultatele obținute într-un tabel Excel. Tabelul va conține următoarele elemente în ordine, în celule separate, după cum puteți observa în capul de tabel de mai jos:

NUMELE UNITĂȚII

NR. CRT.

NUME PARTICIPANT

NIVEL/CLASĂ

PUNCTAJ

LOC OBȚINUT

 

Tabelul astfel completat se va trimite, în cazul în care doriți ca rezultatele să apară pe site-ul nostru, la adresa de e-mail contact@supersmarty.ro în termen de 2 săptămâni de la concurs.. Nu uitați ca în textul e-mail-ului să precizați numele coordonatorului (persoana care a efectuat înscrierea) și numele unității școlare. Acest pas este opțional.

Ulterior se va organiza o festivitate de premiere în cadrul căreia copiilor li se vor decerna diplomele și medaliile, iar noi vom fi bucuroși să primim pe adresa noastră de e-mail instantanee surprinse în timpul festivității, pentru a-i lăuda pe cei mici pe pagina de Facebook a concursului.

Aveți la dispoziție posibilitatea de a vă înscrie online, completând formularul de la sectiunea "Înscrie-te la concurs", sau telefonic.

Vizitati-ne si pe: